Video Phân biệt tròng kính phản quang chống chói và tròng tráng cứng chống trầy


Video phân biệt tròng kính phản quang chống chói và tròng tráng cứng chống trầy.


- Tròng phản quang sẽ có lớp tráng bề mặt tròng màu xanh hoặc màu tím, 
- Tròng tráng cứng sẽ chỉ có 1 lớp tráng màu trắng trong suốt trên bề mặt tròng tròng phản quảng giúp bạn nhìn trong hơn, và dễ chịu hơn khi đi ngoài đường buổi tối. 
Ngoài ra khi chụp hình hay quay phim tròng sẽ trong suốt giúp mắt bạn được trong hơn không bị bóng tròng như tròng tráng cứng

Không có nhận xét nào