Sự khác biệt để phân biệt giữa tròng kính cận, và tròng kính cận loạn

 Video hướng dẫn các bạn phân biệt tròng kính cận, và tròng kính cận loạn,

- Nếu còn nguyên phôi ta dễ dáng nhận ra sự dày mỏng khác nhau của tròng cận loạn

- Nếu đã mài lắp vào gọng thì các bạn đưa kính lên và xoay xoay kính, nếu hình ảnh có hiện tượng méo hoặc nhòe thì tròng đó có kèm theo độ loạnKhông có nhận xét nào