Mài lắp tròng " cận cao " chiết suất 1.74 Chemi siêu mỏng


Mài lắp tròng " cận cao " chiết suất 1.74 Chemi siêu mỏng
- Hiện nhiều bạn độ cận rất cao từ 7 độ đến 15 độ thì tròng bình thường sẽ rất dày, khi làm lên kính mắt nhìn sẽ rất thô và xấu đi rất nhiều,
- Với những bạn cận cao thì nên chọn gọng nhựa không quá to để tròng có thể mỏng nhất có thể nhé
hãy cùng xem nếu mài vào gọng kim loại viền mỏng thì nó có dày lắm không nhé

Không có nhận xét nào