So sánh tròng kính cận 6 độ chiết suất 1.56 và tròng siêu mỏng chiết suất 1.74


Video So sánh tròng cận 6 độ giữa chiết suất bình thường 1.56 và tròng siêu mỏng chiết suất 1.74

Chiết suất 1.74 là tròng kính siêu mỏng cho độ mỏng hơn tới 40% so với tròng thông thường

bên canh mỏng hơn 40% thì độ cứng của tròng cũng vô cùng ấn tượng, khi gần như bạn không thể làm vỡ được miếng tròng chiết suất này.
Không có nhận xét nào